Tăng lương cơ đối với lao động đi làm việc tại Đài loan theo lộ trình kể từ ngày 01/01/2022

Tháng Tám 4, 2022

Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận được Công văn số 238/VPĐB-LĐ ngày 16/12/2021 của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan thông tin về...

Đọc Thêm...