Thủ tục xuất khẩu lao động Nhật Bản gồm những bước nào?

Tháng Chín 8, 2022

Xuất khẩu lao động Nhật Bản là một trong những lựa chọn được nhiều người cân nhắc bên cạnh làm việc trong nước. Thủ tục xuất khẩu lao động...

Đọc Thêm...

Chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản bao gồm những gì?

Tháng Chín 8, 2022

Xu hướng xuất khẩu lao động Nhật Bản ngày càng tăng cao, dễ thấy nhất ở các vùng nông thôn, miền núi. Để hỗ trợ người lao động cập...

Đọc Thêm...

Bị cận có đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được không?

Tháng Chín 8, 2022

Xuất khẩu lao động Nhật Bản ngày càng hấp dẫn nhiều người trẻ Việt Nam bởi mức lương hấp dẫn và những hỗ trợ đi kèm. Tuy nhiên, số...

Đọc Thêm...

Điều kiện đi xuất khẩu lao động Nhật Bản là gì?

Tháng Chín 8, 2022

Muốn tham gia xuất khẩu lao động Nhật Bản, người lao động cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản của dịch vụ này. Vậy, điều kiện xuất...

Đọc Thêm...

Chi phí xuất khẩu lao động Nhật Bản gồm những gì?

Tháng Chín 8, 2022

Những năm gần đây, Nhật Bản là một trong những thị trường xuất khẩu lao động hấp dẫn với nhiều công dân Việt Nam. Bên cạnh mức lương cạnh...

Đọc Thêm...