Một vài cách giữ tiền tại Đài Loan

Tháng Tám 31, 2022

Gần đây, ở Đài Loan xảy ra rất nhiều trường hợp như chuyển tiền về Việt Nam nhưng người nhận gửi cầm tiền rồi biến mất, hoặc yêu quý...

Đọc Thêm...

Lý do khiến lao động hào hứng đăng ký đi xuất khẩu lao động Đài Loan ?

Tháng Tám 31, 2022

Đài Loan là một trong những thị trường được lao động Việt Nam lựa chọn hàng đầu khi đi làm việc ở nước ngoài. Dưới đây là một số...

Đọc Thêm...